Retourneren

Retouren & Reclames
Klachten dienen binnen 2 dagen na ontvangst te worden gemeld. Na deze periode wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.
Producten kunnen alleen in overleg geretourneerd worden.
Retourzendingen dienen vergezeld te gaan met een heldere omschrijving van de klacht, uw contact gegevens (eventueel ordernummer) en de originele verpakking.


Retourzendingen zonder omschrijving van de klacht kunnen niet in behandeling worden genomen.

Retourzendingen altijd franco sturen naar of persoonlijk afgeven bij:
Hengelsport Ahoy B.V
Dordtselaan 130 – 138
3073 GK  Rotterdam

Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd
Indien uw klacht gegrond is stellen wij vervangende goederen ter beschikking.